Αποτελέσματα διαγωνισμού "Θαλής" 2019-2020

Εκτύπωση

Εκδόθηκαν από την Ε.Μ.Ε. τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά "Θαλής", που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με αυτά οι μαθητές του σχολείου μας:

είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ