Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2019

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των "Ανοικτών Θυρών" την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη, των μαθητών/τριών της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα προγράμματα προπτυχικών και μεταπτυχιακών σπουδών των δύο τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, από τους κ.κ. Δαδαλιάρη Αντώνιο, διδάσκοντα-ερευνητή του τμήματος Πληροφορικής και Μυριδάκη Δημήτριο, Υποψήφιο Διδάκτορα του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και επισκέφθηκαν εργαστήρια και χώρους της σχολής.

uni 2019_1uni 2019_2

uni 2019_3uni 2019_4