Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+

Εκτύπωση

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί, πανεπιστήμια και σχολεία από Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία. Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ