2021_Αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ

Εκτύπωση

Με την υπ΄αριθμ. 77888/Ζ1/30-06-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 2877/τ.Β/01-07-2021) καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε την απόφαση εδώ