2021_Προκήρυξη για σχολές Αστυνομίας

Εκτύπωση

Εκδόθηκε η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ