2021_Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών

Εκτύπωση

Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00, µέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr

Δείτε την εγκύκλιο εδώ