2021_Εξεταζόμενα μαθήματα ανά ΕΠ

Εκτύπωση

Με την Φ.251/112720/Α5/31-08-2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ3821/τ.Β/09-09-2020 καθορίστηκαν τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο